Hiển thị kết quả duy nhất

450.000 

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 2
 • Số lượng phòng: 11

450.000 

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 2
 • Số lượng phòng: 2

MỚI
700.000 

 • Giường: 2
 • Khách tối đa: 4
 • Số lượng phòng: 3

2.500.000 

 • Giường: 20
 • Khách tối đa: 20
 • Số lượng phòng: 2

1.200.000 

 • Giường: 10
 • Khách tối đa: 10
 • Số lượng phòng: 2