Hiển thị tất cả 6 kết quả

⌛ Đang giảm 20%
550.000 

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 4
 • Số lượng phòng: 4

⌛ Đang giảm 20%
450.000 

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 2
 • Số lượng phòng: 7

⌛ Đang giảm 20%
450.000 

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 2
 • Số lượng phòng: 2

⌛ Đang giảm 20%
250.000 

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 2
 • Số lượng phòng: 4

⌛ Đang giảm 20%
2.500.000 

 • Giường: 30
 • Khách tối đa: 30
 • Số lượng phòng: 2

⌛ Đang giảm 20%
1.200.000 

 • Giường: 10
 • Khách tối đa: 10
 • Số lượng phòng: 2