Hiển thị một kết quả duy nhất

GIẢM 20%
450,000

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 2
 • Số lượng phòng: 11

GIẢM 20%
450,000

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 2
 • Số lượng phòng: 2

GIẢM 20%
250,000

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 2
 • Số lượng phòng: 4

GIẢM 20%
2,500,000

 • Giường: 30
 • Khách tối đa: 30
 • Số lượng phòng: 2

GIẢM 20%
1,200,000

 • Giường: 10
 • Khách tối đa: 10
 • Số lượng phòng: 2