Phòng Bungalow

450,000

  • Giường: 1
  • Khách tối đa: 2
  • Số lượng phòng: 2