King House

2.500.000 

  • Giường: 20
  • Khách tối đa: 20
  • Số lượng phòng: 2