Phòng Kinghouse

2.500.000 

  • Giường: 30
  • Khách tối đa: 30
  • Số lượng phòng: 2