Queen House

1.200.000 

  • Giường: 10
  • Khách tối đa: 10
  • Số lượng phòng: 2