Phòng Queenhouse

1,200,000

  • Giường: 10
  • Khách tối đa: 10
  • Số lượng phòng: 2